GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Niffen tackar alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret och välkomnar alla till det nya. Bollhallens träningstider för vårterminen 2023 finns under rubriken ”Träningstider”. Notera att volleybollspelet/-träningen tar paus under vårterminen.

Kategorier:
Okategoriserade