Möviken runt

Vi tackar alla delatagare, funktionärer och sponsorer för denna gång. Utan er blir det inget lopp.
MÖVIKEN RUNT ARRANGERAS NÄSTA GÅNG LÖRDAGEN DEN 1.7.2023. VÄLKOMNA!

Kiitämme kaikki tämän vuoden osallistujat, toimisijat sekä sponsorit. Ilman teitä meillä ei ole tapatumaa.
MÖVIKEN RUNT JÄRJESTETÄÄN SEURAAVAN KERRAN LAUANTAINA 1.7.2023. TERVETULOA!

Mera bilder hittas Här

Lisää kuvia Tästa


RUTTKARTA / REITTIKARTTA

ANNAT VIKTIGT / MUUTA TÄRKEÄÄ
Genom att anmäla dig till evenemanget godtar du att dina uppgifter (namn, klass) publiceras på delatagarlista och resultattabell. Arrangören har inte försäkrat deltagarna. Försäkra dig om att du har en ikraftvarande försäkring som även täcker dylika evenemang.

Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt, että tietosi (nimi, sarja) julkaistaan tapahtuman osallistujalistassa ja tuloksissa tulosluetteloissa. Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita. Varmista, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa myös tapahtumat.

Evenemangets kontaktperson / Tapahtuman yhteyshenkilö:
Mats Dahlén tel. 0400 389722


ALLMÄNT
Föreningens årliga återkommande och klart största evenemang är givetvis Möviken Runt. Loppet ordnas enligt tradition den första lördagen i juli. Evenemanget ordnas för både seniorer och juniorer. Möviken Runt inklusive Minimöviken brukar locka över 200 deltagare och är alltid ett mycket lyckat evenemang för föreningen.

I december ordnas även en vintrigare version av samma lopp som går under namnet ”Julmöviken”.

RESULTAT / TULOKSET
2022
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Banrekord / Rataennätykset
herrar/miehet: Niklas Wihlman 34:33 (2014)
damer/naiset: Anne-Mari Hyryläinen 37:36 (2017)