Tävlingar & evenemang

KLUBBMÄSTERSKAPEN i TERRÄNGLÖPNING MÅNDAGEN DEN 25.9.2023 KL. 18:00 MED START OCH MÅL VID NAGU SPORTPLAN

Klubbmästerskapen i terränglöpning brukar vara ett återkommande evenemang för föreningen och det ordnas vanligtvis på hösten i september. Distanserna ligger mellan 500 m – 4 km och åldern avgör vilken sträcka det blir. Evenemanget är uppskattat och brukar locka en aktiv liten skara deltagare.

Klasser: P/F5, P/F7, P/F9, P/F11, P/F13, P/F15, H/D17, H/D, H/D35, H/D45, H/D55
Sträckor: P/F5=500m, P/F7-9=1km, P/F11-13 = 1,5km P/F15-17 = 2km, övriga = 4 km


RESULTAT I KLUBBMÄSTERSKAP
2018
2019
2020
2021
2022

2023


ÄREVARVET 7.9.2021

I Ärevarvet deltog 25 stycken löpare som tillsammans sprang eller promenerade totalt 509 varv (à 320 m). Detta är 8 varv (!) mera än vid senaste Ärevarvet år 2018. Hela 12 stycken löpare rörde sig ute på banan i minst 20 varv och 3 stycken löpare fick ihop mera än 30 varv, dessa kan därmed titulera sig ”Ärevarvets storfräsare”. Även de allra yngsta deltagarna knatade energiskt på i 9 varv.

Tillsammans lyckades vi samla ihop hela 4344,50 euro, vilket är ett fantastiskt bidrag till föreningsverksamheten. Igen en gång, STORT TACK till alla sponsorer och löpare för ett fint Ärevarv!